Drobečková navigace

Úvodní stránka > O obci > Aktuality > Informace občanům - kontejnery na bioodpad

Informace občanům - kontejnery na bioodpadKONTEJNERY – BIOODPAD

Kontejnery na bioodpad jsou přístupné občanům Medového Újezdu po celý kalendářní rok každý den v době od 8:00 do 18:00 hod.

Zelený kontejner je určen výhradně pro ukládání biologicky rozložitelného odpadu z údržby zeleně, jako je tráva, listí, ovoce apod.

Modrý kontejner je určen k uložení větví. Uložené větve se po naplnění kontejneru zpracovávají pomocí „štěpkovače“. Po domluvě s obecním úřadem je možné, aby si občané, kteří větve odevzdali do kontejneru, vyrobenou štěpku na vlastní náklady odvezli.

Do těchto kontejnerů NEPATŘÍ jiné odpady, které nesplňují funkci biologicky rozložitelného odpadu (stavební suť, elektroodpad, plasty, sklo, papír, velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad atd.). V případě, že bude bioodpad v kontejneru znečištěn jiným druhem odpadu, musí být celý kontejner vyvezen na skládku místo do kompostárny, což je finančně nákladnější a samozřejmě také nešetrné k životnímu prostředí.